• آموزش


اطلاعيه کارت ورود به جلسه

دانشجویان محترم ،با توجه به شروع امتحانات نیمسال اول  98-97داشتن کارت ورود به جلسه امتحان الزامی می باشد و در صورت همراه نداشتن، عواقب آن متوجه شخص دانشجو خواهد بود و از ورود به جلسه امتحان ممانعت به عمل می آید.

اداره آموزش

تاریخ درج خبر: 1397/10/12 - ساعت درج خبر: ١٣:١٧ - شماره خبر: ٧٩٠٣ - تعداد بازدید: 288