• آموزش


مصاحبه آزمون جامع دانشجویان دکتری

قابل توجه دانشجویان دکتری ر شته های حقوق بین الملل عمومی و حقوق عمومی که در آزمون کتبی مورخ 97/10/5 شرکت نموده اند .به اطلاع میرساند آزمون جامع مصاحبه در روز سه شنبه مورخ 97/10/25 صبح در دانشکده برگزار میگردد.

رشته حقوق بین الملل عمومی ساعت 8 صبح

رشته حقوق عمومی ساعت 10صبح در دانشکده برگزار میگردد.

حضور در جلسه مصاحبه الزامی است .غیبت در جلسه  آزمون شفاهی صفر منظور وبا نمره  آزمون جامع کتبی جمع بندی میگردد.

تاریخ درج خبر: 1397/10/22 - ساعت درج خبر: ١٣:١٩ - شماره خبر: ٧٩٥٢ - تعداد بازدید: 218