• آموزش


مصاحبه آزمون جامع دانشجویان دکتری

به اطلاع دانشجویان دکتری  رشته مدیریت قرار دادهای بین المللی نفت گاز که در آزمون جامع کتبی مورخ 97/10/5شرکت نموده اند  میرساند :

آزمون  جامع شفاهی  در روز یکشنبه 97/10/30 ساعت 13 ظهر در دانشکده برگزار میگردد.

حضور درجلسه آزمون شفاهی الزامی است در صورت غیبت صفر منظور میگردد.

تاریخ درج خبر: 1397/10/26 - ساعت درج خبر: ١٠:٤٨ - شماره خبر: ٧٩٧٣ - تعداد بازدید: 365