• آموزش


فراخوان دانشجويان دکتري

قابل توجه دانشجویان دکتری رشته های حقوق بین الملل عمومی و حقوق عمومی که در آزمون کتبی وشفاهی دی ماه 1397 شرکت نموده اند در صورت تقاضای تجدید نظر به آزمون فوق الذکر درخواست کتبی خود را از مورخ 1397/10/30 تا 97/11/4به دانشکده مراجعه ودر غیر این صورت در خواست خود را به شماره فاکس -44737586( کد تهران021) دفتر ریاست دانشکده ارسال نمایند. و یا با شماره تلفن 44737539 (تحصیلات تکمیلی دانشکده  ) تماس حاصل فرمایید.

تاریخ درج خبر: 1397/10/29 - ساعت درج خبر: ١٤:٥٦ - شماره خبر: ٧٩٨٣ - تعداد بازدید: 569