• آموزش


فراخوان انتخاب واحد دانشجويان دکتري

به اطلاع دانشجویان دکتری ورودی سال های 1394و1395 میرساند :

جهت اخذ درس رساله 18 واحدی (برای دانشجویان آموزشی وپژوهشی ) و32 واحدی (برای دانشجویان پژوهشی )مقتضی است بر اساس جدول زمانبندی انتخاب واحد در نیم سال دوم 98-_97 که در سایت دانشگاه اعلام شده است مورخ 97/11/7 نسبت به اخذ این درس اقدام نمایند .

شایا ن ذکر است دانشجویانی که در دی ماه 1397 در آزمون جامع شرکت نموده اند پس از اعلام نتایج نهایی آزمون، درس فوق الذکر برای آنان اخذ خواهد شد.

تاریخ درج خبر: 1397/10/29 - ساعت درج خبر: ١٤:٥٧ - شماره خبر: ٧٩٨٤ - تعداد بازدید: 1076