• آموزش


فراخوان شماره 2امتحان شفاهي آزمون جامع

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق جزا وجرم شناسی که در آزمون  جامع کتبی مورخ 98/3/25 شرکت نموده اند به اطلاع میر ساند آزمون جامع شفاهی مورخ 98/4/11 روز سه شنبه ساعت 8 صبح در اتاق مدیر گروه آموزشی بر گزار میگردد.

حضور در جلسه امتحان شفاهی الزامی است وغیبت صفر منظور می شود.

تاریخ درج خبر: 1398/04/09 - ساعت درج خبر: ٠٨:٠٠ - شماره خبر: ٩٢١٠ - تعداد بازدید: 442