• آموزش


فراخوان شماره 5امتحان شفاهي آزمون جامع دکتري

قابل توجه دانشجویان  دکتری مدیریت قرار دادهای بین المللی نفت وگاز و رشته حقوق خصوصی که در مورخ 98/3/25 در آزمون جامع کتبی شرکت نموده اند  به اطلاع میرساند آزمون جامع شفاهی مدیریت قراردادها در روزیکشنبه مورخ98/4/16 ساعت 9.30 صبح و حقوق خصوصی ساعت 15 در اتاق مدیر گروه آموزشی در دانشکده برگزار میگردد.

حضور در جلسه شفاهی الزامی است وغیبت درجلسه صفر منظور میگردد.

تاریخ درج خبر: 1398/04/15 - ساعت درج خبر: ٠٩:٢٣ - شماره خبر: ٩٢٥٠ - تعداد بازدید: 487