• خبر روز


هفته کتاب و کتابخوانی بر همکاران خدوم و پر تلاش دانشکده حقوق و علوم سیاسی گرامی باد.

تاریخ درج خبر: 1399/08/26 - ساعت درج خبر: ١٢:٣٣ - شماره خبر: ١٣٣٦٩ - تعداد بازدید: 152