• جلسات دفاع ارشد
 • جلسه دفاع خانم محبوبه ایران نیا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای آسیای مرکزی و قفقاز با  عنوان تاثیر پیوستن ایران به سازمان شانگهای بر منافع سیاسی و اقتصادی ایران به راهنمایی آقای دکتر علی آدمی و مشاورت آقای دکتر مجیدرضا مومنی و داوری آقای دکتر هادی آجیلی در روز چهارشنبه مورخ 97/12/08 ساعت 14 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع خانم حنانه هدایتی گودرزی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا تحت عنوان« برسی حقوق اطفال بزه دیده جرایم جنسی »  استاد راهنما آقای دکتر غلامی استاد مشاور آقای دکترکوشکی و استاد داور آقای دکتر رایجیان در روزدوشنبه مورخ 97/12/06 ساعت 11:45 در اتاق 227

 

 • جلسه دفاع آقای شرف الدین شجاعی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خلیج فارس تحت عنوان« رفتار سیاسی ایالات متحده در برجام بر اساس استراتژی های جان مر شایمر »  استاد راهنما آقای دکتر عبد خدایی استاد مشاور آقای دکترچگنی زاده و استاد داور آقای دکتر موسوی نیا در روز دوشنبه مورخ 97/12/6 ساعت 13 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع خانم ندا خدابین دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی تحت عنوان« شباهت ها و تفاوت های اصل قانونی بودن عمل اداری با اصل قانونی بودن جرم و مجازات  »  استاد راهنما آقای دکتر هداوند استاد مشاور آقای  دکتر غلامی استاد داور آقای دکتر فلاح زاده در روز دوشنبه مورخ 97/12/06ساعت8 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای مجید مختاری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خلیج فارس تحت عنوان« تحلیل نظری جایگاه قدرت نرم در نظریه موازنه قدرت »  استاد راهنما آقای دکتر عبد خدایی استاد مشاور آقای دکترچگنی زاده و استاد داور آقای دکتر کیوان حسینی در روزدوشنبه مورخ 97/12/6 ساعت 17 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع خانم مریم روستایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی تحت عنوان« آثار اعلام رسمیت مذهب خاص در قانون اساسی با مطالعه تطبیقی در کشورهای ایران، مصر و مالزی  »  استاد راهنما خانم دکتر غفاری استاد مشاور آقای  دکتر هداوند استاد داور آقای دکتر رحمانی در روز دوشنبه مورخ 97/12/06ساعت17:30 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای شرف الدین شجاعی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خلیج فارس تحت عنوان« رفتار سیاسی ایالات متحده در برجام بر اساس استراتژی های جان مر شایمر »  استاد راهنما آقای دکتر عبد خدایی استاد مشاور آقای دکترچگنی زاده و استاد داور آقای دکتر موسوی نیا در روز دوشنبه مورخ 97/12/6 ساعت 13 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع خانم محبوبه ایران نیا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای آسیای مرکزی و قفقاز با  عنوان تاثیر پیوستن ایران به سازمان شانگهای بر منافع سیاسی و اقتصادی ایران به راهنمایی آقای دکتر علی آدمی و مشاورت جناب آقای دکتر مجیدرضا مومنی و داوری  آقای دکتر هادی آجیلی در روز چهارشنبه مورخ 97/12/08 ساعت 14 در اتاق 225

 • جلسه دفاع خانم ملیحه خورشیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا تحت عنوان«  رویکرد غایت گرایانه به نظم عمومی در قانون گذاری کیفری ایران »  استاد راهنما آقای دکتر رهبرپور استاد مشاور آقای دکترمحمودی  و استاد داور آقای دکتر غلامی در روز شنبه مورخ 97/12/4 ساعت 11:30 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای میلاد جلیلیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان«قانون و دادگاه صالح در ورشکستگی بین المللی و اجرای احکام آن در حقوق ایران و آمریکا »  استاد راهنما آقای دکتر فرهاد پروین استاد مشاور آقای دکتربنایی اسکویی و استاد داور  آقای دکترمهدی زاهدی در  روز چهارشنبه مورخ 1397/12/01 ساعت11:30 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع اقای رضا رازقی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی با عنوان "  تحلیل روند توسعه سیاسی ترکیه از سال 2002 تا 2016 " به راهنمایی آقای دکتر دین پرست و مشاورت آقای دکتر فلاحت پیشه و داوری آقای دکتربرزگردر روز شنبه 97/12/04 ساعت 12/30در کلاس 212

 

 • جلسه دفاع خانم مرضیه خزائی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خلیج فارس تحت عنوان« تحولات عربی و راهبرد امنیت ملی اسرائیل 2018-2011 »  استاد راهنما آقای دکتر نورمحمدی استاد مشاور آقای دکترعبد خدایی و استاد داور آقای دکتر دهقانی  در روزیک شنبه مورخ 97/11/29 ساعت 13 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع جناب آقای امید داودی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری تحت عنوان" نقد حق انحصاری ناشی از نظام حق اختراع و پیش بینی نظام مکمل "نقد حق انحصاری در حوزه اختراع و پیش بینی نظم مکمل »  استاد راهنما جناب آقای دکتر میرشمسی استاد مشاور جناب آقای  دکتر بختیاری استاد داور جناب آقای دکتر  عامری در روز چهارشنبه مورخ 97/12/01ساعت 14 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای طیبه خاکزاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری اطفال تحت عنوان« تبیین جرم شناختی پدیده ی کارکودکان ،مطالعه ی موردی بزهکاری و بزهدیدگی کودکان کار شهر کرمانشاه در سال های 90-95»  استاد راهنما جناب آقای دکتر موذن زادگان استاد مشاور جناب آقای دکتررایجیانو استاد داور جناب آقای دکتر غلامی در روز سه شنبه مورخ 97/11/30 ساعت 10:30 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای نوید ارباب تفتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری تحت عنوان "استفاده از علائم تجاری دیگران در تبلیغات اینترنتی از طریق کلید واژه در نظام حقوق علائم تجاری و رقابت غیرمنصفانه"  استاد راهنما جناب آقای دکتر زاهدی استاد مشاور جناب آقای  دکتر فیضی چکاب استاد داور جناب آقای دکتر عزیزی مرادپور در روز سه شنبه مورخ 97/11/30ساعت 13در اتاق 213

 

 • جلسه دفاع آقای کرامت رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری اطفال تحت عنوان«  مبانی و روش های پاسخگو  کردن اطفال بزه کار در نظام عدالت کیفری ایران »  استاد راهنما جناب آقای دکتر غلامی استاد مشاور جناب آقای دکترموذن زادگان و استاد داور جناب آقای دکتر کوشکی در روزسه شنبه مورخ 97/11/30 ساعت 17: در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای محمد شریف دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری تحت عنوان« نقض حق معنوی مؤلف در فضای سایبر » با حضور استاد راهنما جناب آقای دکتر عزیزی مرادپور ، استاد مشاور جناب آقای دکتر پروین و استاد داور جناب آقای دکتر زرکلام در روز چهارشنبه مورخ 97/12/01 ساعت 16 در اتاق212
 • جلسه دفاع خانم حمیده زابلی مهدی آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری تحت عنوان«  بررسی حق تکثیر مولف و استثنائات وارد بر آن درحقوق داخلی و بین المللی » با حضور استاد راهنما آقای دکتر محمدزاده ، استاد مشاور آقای دکتر میرشمسی و استاد داور آقای دکتر کاشانی در روز سه شنبه مورخ 97/11/30 ساعت 15 در اتاق212

 

 • جلسه دفاع آقای بهمن شکری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خاورمیانه تحت عنوان« "دلایل مخالفت ترکیه با رفراندم استقلال کردستان عراق »  استاد راهنما آقای دکتر آدمی استاد مشاور آقای دکتردهشیار و استاد داور آقای دکتر نورمحمدی در روز دوشنبه مورخ 97/11/29 ساعت 9/30 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع خانم منصوره نوقانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی با عنوان رویکرد جمهوری اسلامی ایران و امریکادر مواجهه با پدیده داعش در غرب اسیا به راهنمایی آقای دکتر خواجه سروی و مشاورت آقای دکتر برزگر و داوری آقای دکتردین پرستی در روز دوشنبه 97/11/29 ساعت 16:30 در کلاس 212

 

 • جلسه دفاع آقای علی نصیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق ارتباطات با عنوان حمایت از رسانه نگاران در چهارچوب سند اقدام سازمان ملل مصوب 2012 و چالش های آن در نظام حقوقی ایران به راهنمایی خانم دکترمعتمدنژاد و مشاورت آقای دکتر آگاه و داوری آقای دکتر شریف در روز دوشنبه 97/11/30 ساعت 11:30 در کلاس225

 

 • جلسه دفاع آقای پیمان برومندفرد دانشجوی کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام  با عنوان بنیادهای نظری منازعات سیاسی در جمهوری اسلام ایران به راهنمایی آقای دکتر غلامرضا کاشی و مشاورت آقای دکتر برزگر و داوری آقای دکتر صالحی در روز دوشنبه 97/11/29 ساعت 12در کلاس225

 

 • جلسه دفاع آقای حمید فریدی دانشجوی کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام با عنوان تخیل و امر سیاسی در سنت اندیشه اسلامی :مطالعه موردی شیخ شهاب الدین سهروردی به راهنمایی آقای دکتر غلامرضا کاشی و مشاورت آقای دکتر دلاوری و داوری آقای دکتر  دهکردی در روز دوشنبه 97/11/30 ساعت 8:00 کلاس212

 

 • جلسه دفاع آقای مسعود شهریور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل تحت عنوان« تأثیر محیط امنیتی منطقه ای (خاورمیانه) بر سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی 2017-2011» با حضور استاد راهنما آقای دکتر نورمحمدی ، استاد مشاور آقای دکتر آدمی و استاد داور آقای دکتر چگنی زاده در روز سه شنبه مورخ 97/11/30 ساعت14:30 در اتاق225

 

 • جلسه دفاع خانم نفیسه زائری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری اطفال تحت عنوان« الگوهای پاسخ دهی به رفتارهای معارض با قانون کودکان و نوجوانان در مجتمع قضایی شهید فهمیده »  استاد راهنما آقای دکتر موذن زادگان استاد مشاور آقای دکترغلامی و استاد داور  آقای دکتر کوشکی در روزدو شنبه مورخ 97/11/29 ساعت 13 در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع آقای محمدتقی امینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای تحت عنوان« جایگاه رسانه های جمهوری اسلامی ایران و انگلستان در روابط دیپلماتیک دو کشور؛ مطالعه موردی بحران 2011 » با حضور استاد راهنما آقای دکتر موسوی نیا  ، استاد مشاور آقای دکتر نورمحمدی و استاد داور آقای دکتر عباسی در روز یکشنبه مورخ 97/11/28 ساعت 12 در اتاق210

 

 • جلسه دفاع خانم فهیمه جاوری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری اطفال تحت عنوان«همکاری بین بخشی نهادهای قضایی و اجتماعی در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان »  استاد راهنما آقای دکتر بشیریه استاد مشاور آقای دکتررایجیان و استاد داور آقای دکتر رهبرپور در روزیک شنبه مورخ 97/11/28 ساعت 11 در اتاق 212
 • جلسه دفاع خانم مهشید باقری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر تحت عنوان«  تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در مقابله با استثمار و سو استفاده جنسی از کودکان  »  استاد راهنما آقای دکتر داشاب استاد مشاور آقای دکترموذن زادگان و استاد داور آقای دکتر عسگری در روز یکشنبه مورخ 97/11/28 ساعت 14:45 در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع  آقای حامد شعبانی دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات اروپا  با عنوان " "مطالعه تطبیقی نظام پارلمانی و نیمه ریاستی انگلستان و فرانسه در فرایند تصمیم گیری سیاسی" به راهنمایی آقای دکتر موسوی نیا و مشاورت آقای دکترطباطبایی و داوری آقای دکتر میرفخرایی در روز دوشنبه 97/11/29 ساعت 17در کلاس 225

 

 • جلسه دفاع آقای رضا فرهمند ازموده دانشجوی کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام با عنوان جایگاه مفاهیم صلح طلبانه در کتب درسی آموزشی کشورمقطع دوره اول متوسطه به راهنمایی آقای دکترصالحی و مشاورت آقای دکتر غلامرضا کاشی و داوری آقای دکترگل محمدی در روز دوشنبه 97/11/29 ساعت 17 در کلاس 212

 

 • جلسه دفاع خانم آتنا امیری جامی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل تحت عنوان« روابط نظامی-مدنی در ترکیه » با حضور استاد راهنما آقای دکتر نورمحمدی ، استاد مشاور آقای دکتر میرفخرایی و استاد داور آقای دکتر چگنی زاده در روز سه شنبه مورخ 97/11/30 ساعت 13 در اتاق212

 

 • جلسه دفاع آقای حسینعلی رضاقلی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری تحت عنوان "نقش علام تجاری در انتقال فناوری"  استاد راهنما آقای دکتر میرشمسی استاد مشاور آقای  دکتر عامری استاد داور آقای دکتر زاهدی در روز دوشنبه مورخ 97/11/29ساعت 15  در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع خانم نوشین خاکی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی تحت عنوان« نوعی یا شخصی بودن معیار صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری » با حضور استاد راهنما آقای دکتر آگاه ، استاد مشاور آقای دکتر شجایی آرانی و استاد داور آقای دکتر هداوند در روز شنبه مورخ 97/11/30 ساعت 9 صبح در اتاق225

 

 • جلسه دفاع خانم مژده باتوانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای آسیای مرکزی و قفقاز با عنوان دولت سازی در گرجستان و سیاست های هویت ملی به راهنمایی  آقای دکتر مرتضی نورمحمدی و مشاورت آقای دکتر سیدرضا موسوی نیا و داوری آقای دکتر مومنی روز دوشنبه مورخ 97/11/29 ساعت 30: 9 اتاق 221

 

 • جلسه دفاع آقای بهنام نجات دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان سیاست خارجی فرانسه درقبال جنگ سوریه از 2011 تا 2017 به راهنمایی آقای دکتر سیدمحمد طباطبایی و مشاورت آقای دکتر سیدرضا موسوی نیا و داوری  آقای دکتر حسین دهشیار روز دوشنبه مورخ 97/11/29 ساعت 30: 9 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع خانم نسیم مصلحی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی با عنوان مبنا، شرایط و آثار تعلیق، به عنوان ضمانت اجرای عدم تعهدات قراردادی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه ( با توجه به اصلاحات قانون مدنی فرانسه در سال 2016)به راهنمایی آقای دکتر حبیب اله رحیمی و مشاورت آقای دکتر حمیدرضا  علومی یزدی و  داوری آقای دکتر محمد حاجیان روز یکشنبه مورخ 97/11/28 ساعت 30 : 16 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع خانم فاطمه امامی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی تحت عنوان«ماهیت کولبری و حمایت از کولبران در حقوق ایران و نظام بین الملل حقوق بشر  »  استاد راهنما جناب آقای دکتر هداوند استاد مشاور جناب آقای  دکتر وکیلیان استاد داور جناب آقای دکتر آگاه در روز چهارشنبه مورخ 97/11/29ساعت17 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع خانم لیدا شریفی منش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل تحت عنوان« واکاوی اعمال حقوق مخاصمات مسلحانه در اشغال ایران توسط دولت های روسیه و انگلیس در جنگ جهانی اول و دوم » با حضور استاد راهنما جناب آقای دکتر شریفی طرازکوهی ، استاد مشاور جناب آقای دکتر زمانی و استاد داور جناب آقای دکتر نژندی منش در روز شنبه مورخ 97/11/27 ساعت 12:30 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای محمدحسین انصاری دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات اروپا با عنوان" پیامدهای استراتژیک انقلاب شیل برای اروپا 2005-2017" به راهنمایی آقای دکتر مومنی و مشاورت آقای دکتر آدمی و داوری آقای دکترآجیلی در روز شنبه 97/11/27 ساعت 10/30 در کلاس 210

 

 • جلسه دفاع خانم ویدا رحمانی پیچا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی تحت عنوان« بازنگری شرایط و مبنای تعدد زوجات با نگاهی به رویه قضایی  »  استاد راهنما آقای دکتر تقی زاده استاد مشاور آقای دکتر کاظمی نجف آبادی استاد داور آقای دکتر ولویون در روز چهارشنبه مورخ 97/11/30ساعت11:30 در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع آقای احسان رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات با عنوان مولفه های امنیت حقوقی در حقوق مطبوعات ایران به راهنمایی آقای دکتر رحمانی و مشاورت آقای دکترویژه و داوری آقای دکتروکیلیان  روز دوشنبه 96/11/29 ساعت 15 در کلاس 212

 

 • جلسه دفاع سرکار خانم عاطفه سمیعی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری تحت عنوان«نظام حمایت از داروهای یتیم  »  استاد راهنما آقای دکتر زاهدی استاد مشاور آقای دکتر پیلوار استاد داور آقای دکتر میرشمسی در روز سه شنبه مورخ 97/11/30ساعت17:30 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای سیدموسی لطیفی مجره دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل تحت عنوان« نقش  و کارکرد سازمان همکاری اسلامی در حل و فصل اختلافات دولتهای عضو: مطالعه موردی تهاجم نظامی عربستان به یمن » با حضور استاد راهنما آقای دکتر شریفی طرازکوهی ، استاد مشاور آقای دکتر زمانی و استاد داور آقای دکتر صلح چی در روز شنبه مورخ 97/11/27 ساعت 14:30 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع خانم حدیث فرهی دره شهردانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی تحت عنوان«بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با تاکید بر ارای دیوان عدالت اداری  »  استاد راهنما آقای دکتر فلاح زاده استاد مشاور آقای  دکتر هداوند استاد داور آقای دکتر آگاه در روز چهارشنبه مورخ 97/11/24ساعت13:30 در اتاق 221

 

 • جلسه دفاع آقای علیرضا باقری رونقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای تحت عنوان« روابط عربستان سعودی و اتحادیه اروپا از منظر اقتصاد سیاسی » با حضور استاد راهنما آقای دکتر آدمی ، استاد مشاور آقای دکتر مومنی و استاد داور آقای دکتر عباسی در روز شنبه مورخ 97/11/27 ساعت 11 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای عباس رضوی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی تحت عنوان«چالش های نظارت بر شوراهای شهر و روستا در ایران »  استاد راهنما آقای دکتر فلاح زاده استاد مشاور آقای دکتر وکیلیان استاد داور آقای دکتر هداوند در روز چهارشنبه مورخ 97/11/24ساعت12:30 در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع آقای بهزاد زارعی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان عقلانیت در دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران ( 1382-1395) به راهنمایی آقای دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی و مشاورت آقای دکتر سیدرضا موسوی نیا و داوری آقای دکتر مجتبی عبدخدایی در روز دوشنبه مورخ 97/11/29 ساعت 10 صبح در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای حسین سالمی دانشجوی کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام با عنوان مواجهه فارابی با دانش سیاسی یونانی به راهنمایی آقای دکتر برزگر و مشاورت آقای دکتر غلامرضا کاشی و داوری آقای دکتر رهبر در روز شنبه 97/11/27 ساعت 10در کلاس225

 

 • جلسه دفاع آقای صفر علی کامیارراد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر تحت عنوان«حق بر شهر ایمن از منظر حقوق بشر و حقوق ایران »  استاد راهنما آقای دکتر هداوند استاد مشاور آقای دکترکامیارراد و استاد داور آقای دکتر آگاه در روز سهشنبه مورخ 97/11/23 ساعت 8 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای علی رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام با عنوان: نگاهی عرفانی به نظریه ی فقهی سیاسی ولایت مطلقه ی فقیه در عصر غیبت"به راهنمایی آقای دکترغلامرضا کاشی و مشاورت آقای دکتر خواجه سروی و داوری آقای دکتر احمدوند روزیکشنبه مورخ1397/11/28 ساعت 13  در کلاس 210

 

 • جلسه دفاع آقای سیدعلی مراد رام نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری اطفال تحت عنوان« سیاست کیفری ایران در خصوص جایگزین های تعقیب دعوای عمومی در قبال اطفال و نوجوانان »  استاد راهنما آقای دکترکوشکی استاد مشاور آقای دکترموذن زادگان و استاد داور آقای دکتر رهبرپور در روز شنبه مورخ 97/11/27 ساعت 17 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای علی نظری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی تحت عنوان«مسئولیت های ناشی از حساب مشترک بانکی  »  استاد راهنما آقای دکتر پاسبان استاد مشاور آقای  دکتر جعفری استاد داور آقای دکتر بنایی اسکویی در روز سه شنبه مورخ 97/11/15ساعت11:30 در اتاق 225

 

 • جلسه دفاع آقای حمید الله تیموری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی تحت عنوان« مطالعه تطبیقی منع شکنجه در قوانین افغانستان و اسناد بین الملل »  استاد راهنما آقای دکتر موذن زادگان استاد مشاور آقای دکترجعفری و استاد داور آقای دکتر غلامی در روز شنبه مورخ 97/11/13 ساعت 13 در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع آقای صادق کت سمبون دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان  تنوع بخشی در روابط خارجی عربستان با قدرت های بزرگ ؛ دلایل و پیامدها به راهنمایی آقای دکتر سیدرضا موسوی نیا و مشاورت آقای دکتر مجتبی عبدخدایی وداوری آقای دکتر حسین دهشیار در روز دوشنبه مورخ 97/11/15 ساعت 8 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای سیدمحمدصادق اقدسی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان سیاست خارجی قطر و تعدیل یکجانبه گرایی عربستان ( 2011-2017) به راهنمایی آقای دکتر اصغرجعفری ولدانی و مشاورت آقای دکتر سیدرضا موسوی نیا و داوری آقای دکتر طباطبایی در روز دوشنبه مورخ 97/11/15 ساعت 13 در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع آقای عبداله علی برزی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان " شکاف نخبگان حاکم واستقلال کردستان عراق "
  راهنمایی آقای دکتر حسین دهشیار و مشاورت آقای دکتر اصغر جعفری ولدانی و داوری جناب آقای دکتر مجتبی عبدخدایی در روز دوشنبه مورخ 97/11/15 ساعت 11 صبح در اتاق 219

 

 • جلسه دفاع آقای محسن روح ورزی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خاورمیانه تحت عنوان«تاثیر شکاف های اجتماعی بر امنیت ملی عربستان سعودی 2011_2017"  »  استاد راهنما آقای دکتر نورمحمدی استاد مشاور آقای دکترعبد خدایی و استاد داور آقای دکتر موسوی نیا در روز شنبه مورخ 97/11/15 ساعت 9 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای فائز باغبانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل تحت عنوان« مشارکت سیاسی و آستانه تهدید پذیری جمهوری اسلامی ایران در سطح سیسماتیک(1396-1392) » با حضور استاد راهنما آقای دکتر موسوی نیا، استاد مشاور آقای دکتر کیوان حسینی و استاد داور آقای دکتر چگنی زاده در روز سه شنبه مورخ 97/11/9 ساعت 11 در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع آقای محمد جواد سپهوند دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خاورمیانه تحت عنوان«  نقش اوپک گازی در اقتصاد انرژی بین الملل »  استاد راهنما آقای دکتر آدمی استاد مشاور آقای دکترکوهکن و استاد داور آقای دکتر نورمحمدی در روز شنبه مورخ 97/11/6 ساعت 13 در اتاق 210

 

 • جلسه دفاع آقای سجاد منگلی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خاورمیانه تحت عنوان« بحران روابط قطر با عربستان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»  استاد راهنما آقای دکترآدمی استاد مشاور آقای دکترنورمحمدی و استاد داور آقای دکتر کیوان حسینی در روز  چهارشنبه مورخ 97/11/3 ساعت 9:30 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای سینا قلفی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری اطفال  تحت عنوان« تحلیل حقوقی -جرم شناختی واژه متعارف در اقدامات تادیبی و تنبیهی والدین »  استاد راهنما آقای دکتر بشیریه استاد مشاور آقای دکتررهبرپور و استاد داور آقای دکتر مرادی در روز شنبه مورخ 97/11/06 ساعت 1100 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای مهرداد احسانی فرد  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی تحت عنوان«نقش و اهمیت احزاب در فرایند قانونگذاری بارویکرد تطبیقی مطالعه  »  استاد راهنما جناب آقای دکتر وکیلیان استاد مشاور جناب آقای  دکتر ویژه استاد داور جناب آقای دکتر هداوند در روز سه شنبه مورخ 97/10/17ساعت13 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع اقای میلاد یاوری دانشجوی  کارشناسی ارشد  رشته علوم سیاسی  تحت عنوان "مطالعه تجربه فعالیت احزاب در جمهور اسلامی ایران " به راهنمایی آقای دکتر خواجه سروی مشاورت آقای دکتر خرمشاد و داوری آقای دکتر کواکبیان روز یکشنبه مورخ1397/10/23 ساعت 09/30 کلاس210

 

 • جلسه دفاع آقای صابر خیری چقائی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی تحت عنوان«ضمانت اجراهای رعایت تشریفات تشکیل و اداره مجامع عمومی در شرکت های سهامی »  استاد راهنما جناب آقای دکتر پاسبان  استاد مشاور جناب آقای دکترطوسی و استاد داور جناب آقای دکتربنائی اسکویی در روز چهارشنبه مورخ 97/10/19 ساعت12 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای داود طارمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان جایگاه پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو) در طراحی استراتژی کلان آمریکا ، بعد از فروپاشی شوروی تا سال 2016 به راهنمایی آقای دکتر مجیدرضا مومنی و مشاورت آقای دکتر حسین دهشیار و داوری آقای دکتر اصغرکیوان حسینی در روز دوشنبه مورخ 97/10/17 ساعت 8 صبح در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای محمدحسین نجاتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان  نقش ژئوپلیتیک در طراحی استراتژی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا : مطالعه تطبیقی دولت های جورج دبلیو بوش و باراک اوباما به راهنمایی  آقای دکتر مرتضی نورمحمدی مشاورت آقای دکتر حسین دهشیار و داوری  آقای دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی در روز دوشنبه مورخ 97/10/17 ساعت 9 صبح در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای مرتضی نجم آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان : " دریای جنوبی چین و رقابت بین آمریکا و چین " به راهنمایی آقای دکتر حسین دهشیار مشاوره آقای دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی داوری آقای دکتر سیدمحمد طباطبایی
  در روز دوشنبه مورخ 97/10/10 ساعت 30 : 9 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای محمد جواد سپهوند دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خاورمیانه تحت عنوان« نقش اوپک گازی در اقتصاد انرژی بین الملل »  استاد راهنما جناب آقای دکتر آدمی استاد مشاور جناب آقای دکترکوهکن و استاد داور جناب آقای دکتر نورمحمدی در روزدو شنبه مورخ 97/10/3 ساعت 12 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای امید شهبازی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری تحت عنوان« شهادت اطفال و نوجوانان در امور کیفری در پرتو موازین فقهی _حقوقی »  استاد راهنما جناب آقای دکتر رهبرپور استاد مشاور جناب آقای دکترموذن زادگان و استاد داور جناب آقای دکتر میرسعیدی در روز شنبه مورخ 97/10/1 ساعت 17:30 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای سیدمیرعماد سعیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان« لزوم یا عدم لزوم ارتباط موثر و مستقیم میان موضوع اختلاف و قانون حاکم بر ماهیت دعوا »  استاد راهنما جناب آقای دکتر جواد کاشانی استاد مشاور جناب آقای دکترفیصل عامری و استاد داور جناب آقای دکترخیراله هرمزی در روز چهارشنبه مورخ 97/9/21ساعت13:30 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای مصطفی محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر تحت عنوان« «اعتبار نظریه قرارداداجتماعی به مثابه مبنای  دولت حقوق بشری »  استاد راهنما سرکار خانم دکتر شهبازی  استاد مشاور جناب آقای دکترویژه و استاد داور جناب آقای دکتر شریف در روز دوشنبه مورخ 97/9/26 ساعت 13 در اتاق 223

 

 • جلسه دفاع آقای کاظم تمیزی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات خاورمیانه تحت عنوان« روابط نظامی _مدنی در سوریه1970_2010 »  استاد راهنما جناب آقای دکتر عباسی استاد مشاور جناب آقای دکترنورمحمدی و استاد داور جناب آقای دکتر مومنی در روز شنبه مورخ 97/9/24 ساعت 13:30 در اتاق 212

 

 • جلسه دفاع آقای محسن حسنی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات اروپا تحت عنوان جایگاه احزاب راست رادیکال در اتحادیه اروپا استاد راهنماجناب آقای دکتر محمد طباطبایی استاد مشاور جناب آقای دکتر اصغر کیوان حسینی و نماینده تحصیلات تکمیلی  استاد داور جناب آقای دکتر حسین دهشیار در روز سه شنبه 96/07/11 ساعت 16

 

 • جلسه دفاع آقای علیرضا امیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق ارتباطات تحت عنوان :حمايت از حريم خصوصي افراد در مقابل کاربرد دوربين هاي مدار بسته در حقوق ايران و فرانسه استاد راهنما  سرکار خانم دکتررویا معتمدنزاد  استاد مشاور جناب آقای دکترقدرت اله رحمانی استاد داور جناب آقای دکترمهریار داشاب در روز چهارشنبه 96/07/05 ساعت 9/30

 

 • جلسه دفاع خانم طاهره راعی کوزکناندانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق ارتباطات تحت عنوان :حق بهره مندي از سواد اطلاعاتي و نقش آن در شکل گيري جوامع معرفتي از ديدگاه يونسکو  استاد راهنما  سرکار خانم دکتررویا معتمدنزاد  استاد مشاورسرکار خانم دکترآرامش شهبازی  و نماینده تحصیلات تکمیلی  استاد داور سرکار خانم دکترهدی غفاری در روز چهارشنبه 96/07/05 ساعت 11/45

 

 • جلسه دفاع  خانم مهسا مهر انگیز دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات اروپا تحت عنوان تاثير مهاجرت برامنيت کشورها ي عضو اتحاديه اروپا:با تاکيد بر  فرانسه -آلمان  و انگليس  استاد راهنما جناب آقای دکترمرتضی نورمحمدی  استاد مشاور جناب آقای دکترحسین دهشیار و نماینده تحصیلات تکمیلی  استاد داور جناب آقای دکتر غلامعلی چگنی زاده در روز سه شنبه 96/07/04 ساعت 13

 

 • جلسه دفاع خانم مینا مشهدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات اروپا تحت عنوان  ملی گرایی و استقلال طلبی در انگلستان:مطالعه موردی اسکاتلند استاد راهنما جناب آقای دکتر مرتضی نور محمدی  استاد مشاور جناب آقای دکترسید محمد طباطبایی  و نماینده تحصیلات تکمیلی  استاد داور جناب آقای دکتر اصغر کیوان حسینی  در روز سه شنبه 96/07/04 ساعت 15

 

 • جلسه دفاع خانم مریم چاووشی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات اروپا تحت عنوان تاثير مکتب افول گرايي و جريان فکري آمريکاستيزي بر ادبيات در مورد جهان پسا آمريکا پس از جنگ سرد  استاد راهنما جناب آقای دکتر اصغر کیوان حسینی  استاد مشاور جناب آقای دکتر مرتضی نورمحمدی  و نماینده تحصیلات تکمیلی استاد داور جناب آقای دکتر غلامعلی چگنی زاده در روز سه شنبه 96/07/05 ساعت 11/45

 

 • جلسه دفاع خانم رقیه خدری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق ارتباطات  تحت عنوان :حقوق مصاحبه شوندگان در رسانه های عمومی استاد راهنما سرکار خانم دکترهدی غفاری استاد مشاور سرکار خانم دکتررویا معتمدنزاد  و نماینده تحصیلات تکمیلی  استاد داور جناب آقای دکتر محمد شریف در روز چهارشنبه 96/07/05 ساعت 12

 

 • جلسه دفاع خانم نسترن حاجی محمودی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات اروپا تحت عنوان -رويکرد ضد امريکا گرايي در سياست خارجي پوتين 1999-2015 استاد راهنما جناب آقای دکتر اصغر کیوان حسینی  استاد مشاور جناب آقای دکترحسن میر فخرایی  و نماینده تحصیلات تکمیلی  استاد داور جناب آقای دکترمجتبی عبد خدایی در روز دوشنبه 96/07/10 ساعت 10

 

 • آقای محمد هادی افشاری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اندیشه سیاسی در اسلام تحت عنوان :مدل مطلوب دولت ديني در تحليل محتواي نامه هاي حضرت علي (ع))» استاد راهنما  جناب آقای دکترعباسعلی رهبر استاد مشاور جناب آقای دکتر ابراهیم برزگر و نماینده تحصیلات تکمیلی  استاد داور جناب آقای دکترغلامرضا خواجه سروی  روز چهارشنبه 96/07/12 ساعت 13

 

 • جلسه دفاع پایان نامه خانم معصومه فیروزی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی  تحت عنوان "حجب نقصانی در حقوق ایران و مذاهب خمسه"به راهنمایی جناب آقای دکتر ولویون و مشاورت آقایان دکتر حق پرست  داوری آقای دکتر کاظمي نجف آبادي در روز دوشنبه مورخ 1396/7/3 ساعت 14

 

 • جلسه دفاع خانم الهام رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان " بررسی عملکرد ناتو در مدیرت بحران های بین المللی پس از حوادث یازده سپتامبر " به راهنمایی آقای دکتر عباسی  مشاورت آقای دکتر دهشیار و داوری آقای دکتر طباطبایی در روز دوشنبه 96/07/03 ساعت 30: 14

 

 • جلسه دفاع آقای روح الله رستگار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان " روابط سیاسی و اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و روحانی به  راهنمایی آقای دکترجعفری ولدانی مشاورت آقای دکتر طباطبایی و داوری آقای دکتر مومنی در روز سه شنبه مورخ 96/07/04 ساعت 30 : 10
 • جلسه دفاع آقای مسعود فریدنی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی با عنوان " حفظ و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ های خارج از محدوده ی شهرها و شهرکها با تاکید بر رویه قضایی " به راهنمایی آقای دکتر هرمزی مشاورت آقای دکتر میرسعیدی و داوری آقای دکتر میرزانژاد در روز دوشنبه 96/07/03 ساعت 15

 

 • جلسه دفاع خانم نسترن تربتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان " یونسکو و منازعات منطقه ای : مطالعه موردی خاورمیانه (افغانستان ، عراق و سوریه " به راهنمایی آقای دکتر نورمحمدی مشاورت آقای دکتر چگنی زاده داوری آقای دکتر عباسی در تاریخ دوشنبه 96/07/3 ساعت 17

 

 • جلسه دفاع پایان نامه اقای علی یوسفی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی  تحت عنوان "موضوعیت نداشتن بیع بودن مبیع  "به راهنمایی جناب آقای دکتر ولولیون و مشاورت خانم دکتر جوانمرادی و داوری آقای دکتر  احمدی  در روز یکشنبه مورخ 1396/7/2 ساعت 17

 

 • جلسه دفاع پایان نامه آقای تقی حسنخانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی تحت عنوان "نظارت بر تصمیمات کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری  "به راهنمایی جناب آقای دکتر هداوند  و سرکار خانم دکتر غفاری و  داوری آقای دکتر اگاه در روز چهارشنبه مورخ 1396/6/29 ساعت 12

 

 • جلسه دفاع پایان نامه آقای سجاد مقصودی کلاردشتی  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی  تحت عنوان "ضرورتهای اصلاح قانون تقسیمات کشوری "به راهنمایی جناب آقای دکتر هداوند و مشاورت سرکار خانم هدی غفاری و  داوری آقای دکتر منصوریان در روز سه شنبه مورخ 1396/6/28 ساعت 9

 

 • جلسه دفاع پایان نامه خانم تهمینه توکلی  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان "تاثیر لکس پترولیا بر یکسان سازی قراردادهای بین الملل نفتی  "به راهنمایی جناب آقای دکتر فصیل عامری و مشاورت آقای دکتر  کاظمی نجف ابادی  داوری آقای دکتر کاشانی  در روز سه شنبه شنبه مورخ 1396/6/28 ساعت 11:30

 

 • جلسه دفاع پایان نامه خانم ساناز رضوان  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان " معیارهای تعیین قانون حاکم در معاملات اعتبارات اسنادی (با تاکید بر رویه قضایی)"به راهنمایی جناب آقای دکتر مقدم ابریشمی و مشاورت آقای دکتر  پروین  داوری آقای دکتر علومی در روز یکشنبه مورخ 1396/7/2 ساعت 13

 

 • جلسه دفاع پایان نامه خانم  مهرافروز کلانتر هرمزی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان " رویه های ضد رقابتی در بورس اوراق بهادار و بورس کالا "به راهنمایی جناب آقای دکتر  عامری و مشاورت آقای دکتر فیضی چکاب  و  داوری آقای دکتر پاسبان  در روز شنبه مورخ 1396/07/03 ساعت 12

 

 • جلسه دفاع پایان نامه آقای سید میلاد عبداله زاده  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی  تحت عنوان "جایگاه کلام در استنباط احکام فقهی  "به راهنمایی جناب آقای دکتر  میرسعیدی و مشاورت آقایان دکتر  زمانی داوری آقای دکتر حق پرست  در روز چهارشنبه مورخ 1396/6/29 ساعت 10

 

 • جلسه دفاع پایان نامه آقای محمد سلگی  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی تحت عنوان "تحلیل مبانی نظری یگانگی و دوگانگی حقوق عمومی و حقوق خصوصی "به راهنمایی جناب آقای دکتر هداوند  و مشاورت آقایان دکتر وکیلیان و داوری آقای دکتر رحمانی  در روز چهارشنبه شنبه مورخ 1396/06/22 ساعت 15

 

 • جلسه دفاع آقای محسن محمدپورملاطی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل با عنوان " نقش استراتژیک مکران در اقتدار منطقه ای جمهوری اسلامی ایران " به راهنمایی آقای دکتر جعفری ولدانی و مشاورت آقای دکتر موسوی نیا و داور آقای دکتر طباطبایی در روز شنبه مورخ 96/06/25 ساعت 11

 

 • جلسه دفاع پایان نامه آقای میلاد میرزایی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی تحت عنوان " آثار حقوقی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت بر نظام بانکی "به راهنمایی جناب آقای دکتر عامری و مشاورت آقای دکتر فیضی چکاب و داوری آقای دکتر مسعودی در روز دوشنبه مورخ 1395/6/29 ساعت 11 در  دانشکده حقوق و علوم سیاسی