• معرفی واحدهای دانشکده
  • اداره آموزش
  • واحد پژوهشی

معاونت پژوهشی دانشکده در راستای وظایف  سازمانی در مسیر گسترش پژوهش،  پشتیبانی از طرحهای تحقیقاتی و پژوهش ها، حمایت وتشویق پژوهشگران، برگزاری  دوره های آموزشی،کارگاه های آموزشی،برگزاری سخنرانی های علمی و تهیه کتب مورد  نیاز و نظارت بر کار  مراکز پژوهشی ، انتشار نشریه، کتابخانه و سایت  کامپیوتر  را بر عهده دارد.

 

  • کتابخانه

کتابخانه تخصصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی در سال 1376 همزمان با جدا شدن دانشکده حقوق و علوم سیاسی از دانشکده اقتصاد جهت ارتقای سطح علمی و رفع نیازهای تحقیقاتی اساتید، دانشجویان تاسیس گردید.

هم اکنون این کتابخانه با منابع و پایگاههای اطلاعاتی تخصصی (کتابهای فارسی، لاتین، عربی ، کتابهای الکترونیکی، پایان نامه ومنابع مرجع)  در فضای 400 متر مربع در دانشکده حقوق و علوم سیاسی آماده خدمت رسانی به جامعه علمی می باشد

هدف اصلی کتابخانه فراهم آوری، سازماندهی و ارائه خدمات دسترس پذیر منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز اساتید و دانشجویان، جهت پیشبرد امر آموزش و پژوهش، در حوزه های تخصصی حقوق و علوم سیاسی می باشد

بنابراین وظایف زیر برای کتابخانه  در نظر گرفته شده است:

 -گردآوری مواد کتابخانه ای اعم از چاپی، غیرچاپی و الکترونیکی؛

-انجام خدمات فنی ( فهرستنویسی، سازماندهی و نمایه سازی) کلیه منابع کتابخانه

-راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی؛

  • امور دانشجویی
  • امور مالی
  • دفتر نشریه
  • آمفی تئاتر