• موت آکادمی 1

مرکز شبیه سازی دادرسی های ملی و بین المللی دانشکده حقوق در راستای تحقق اهداف والای دانشگاه علامه طباطبایی (ره)_ به عنوان دانشگاه پیشرو و بزرگترین دانشگاه در زمینه علوم انسانی در خاور میانه _ به منظور تحول در سیستم اموزش علم حقوق در کشور،  جهت دهی به مسیر حرکت نظام اموزشی علم حقوق و تغییر مسیر ان از تئوری بودن صرف به سوی تئوری – عملی بودن و نیز انجام حمایت های علمی و مالی از تیم های شرکت کننده به نمایندگی از دانشکده حقوق در مسابقات دادگاههای شبیه سازی شده ملی و بین المللی تاسیس می گردد. 

   - اهداف

1- ایجاد تحول در زمینه آموزش علم حقوق

2- سوق دادن دانشجویان از بحث های صرف تئوری به سوی بحث های عملی

3- اموختن استفاده از دانش حقوقی در پرونده های حقوقی به دانشجویان

4- افزایش توانایی دانشجویان در مطالعه و استفاده از دانش خود به زبان های خارجی

5- اموختن نحوه رفتار حرفه ای و رعایت اصول و تشریفات در عرصه بین المللی

6- معرفی و عرضه هر چه بیشتر فرهنگ و ظرفیت های حقوقی کشور جمهوری اسلامی ایران در عرصه های بین المللی

7- ارتقای اعتبار و جایگاه دانشگاه علامه طباطبائی در عرصه بین المللی به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی خاور میانه و ایجاد تحول در علوم انسانی که از اهداف اساسی تاسیس دانشگاه می باشد.

8- تربیت حقوقدان هایی با توانمندی های مدیریت پرونده های بین المللی به منظور بومی سازی و بی نیازی از حقوقدانان کشور های دیگر برای عهده دار شدن پرونده های بین المللی کشور.

9-  بالا بردن توان و قدرت دیپلماسی حقوقی کشور

امور مالی:

تامین بودجه مالی آکادمی در چارچوب مساعدت های دفتر همکاری های بین المللی دانشگاه، مساعدت های دانشکده و جذب بودجه از هر نهاد داخلی و بین المللی موجه  و قانونی صورت خواهد گرفت. لذا در این زمینه اقدامات زیر معمول خواهد شد:

- رایزنی با نهاد های مختلف دولتی و خصوصی برای تقبل حمایت مالی از تیم ها.

- برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های مختلف با دریافت هزینه شرکت از شرکت کنندگان به منظور در امد زایی برای اکادمی در دانشکده.

- بازار یابی وقدرت و توانایی و دانش اعضای تیم های مختلف اکادمی با مساعدت دانشگاه جهت ارائه خدمات مشاوره حقوقی داخلی و بین المللی و تخصیص 30 % از درآمد حاصله به دفتر و تشکیلات آکادمی.

امور تبلیغاتی:

1- اطلاع رسانی از فعالیت های اکادمی بطور همزمان در سایت دانشکده و دانشگاه و طراحی سایت انگلیسی برای اکادمی

2- ترتیب دادن انجام مصاحبه در رسانه های جمعی مثل مطبوعات به منظور معرفی موت،مواهب و مزیت های ان برای کشور  و جامعه حقوقی، ویژگی ها و برکات اکادمی موت برای کشور و همچنین ترتیب دادن مصاحبه با تیم موفق ویس موت امسال دانشگاه.

امور اموزشی:

1- برای هر یک از تیم ها به منظور عهده دار شدن امور مربوط به آموزش تیم مربی یا مربیانی تعیین خواهد شد.

2- از تجربیات و مشاوره اساتید دانشگاه در کمک به مربیان برای اماده کرده هر چه بهتر تیم ها، بهره گرفته خواهد شد.

3- منابع علمی و کتابخانه ای کافی برای تیم ها که از جمله دغدغه های مهم و اصلی برای کسب موفقیت می باشد، توسط کتابخانه دانشکده تهیه خواهد گردید.

4- کلاس های آموزش زبان انگلیسی از اول هر سال کاری به منظور ارتقای قوه مکالمه دانشجویان به طور منظم برگزار خواهد گردید..