• فرم ها
  • کارشناسی

- آئین نامه آموزشی

- کد دروس مقطع لیسانس حقوق و علوم سیاسی

 

  • تحصیلات تکمیلی

-کاربرگ های شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری شیوه آموزشی- پژوهشی (تصویب موضوع و پروپوزال و ...ورودی سال 93 به بعد)

- کاربرگ شماره 1

- چارت شیوه نامه آموزشی - پژوهشی دکتری

- فرم اعلام مجوز برای برگزاری جلسه دفاع

- فرم تعیین داور (دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ماقبل 93)

- فرم انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

- برگه تسویه حساب دانش آموختگان دوره های تحصیلات تکمیلی

- فرم تسویه حساب (دانشجویان انصرافی)

- توضیح مراحل تسویه حساب

- صورتجلسه سمیناررساله (مقطع دکتری ماقبل 93)

- صورتجلسه پیش دفاع رساله (مقطع دکتری ماقبل 93)

- پیشنهاد اجرای پایان‏ نامه و رساله برای تصویب (کارشناسی ارشد)

- فرم شرکت در جلسات دفاع (کارشناسی ارشد - دکترا)

- تعهدنامه دفاع از پایان نامه در فرصت مقرر از سوی کمیسیون موارد خاص (فرم سنوات تحصیلی)

- فرم خلاصه وضعیت دانشجو جهت طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (ادامه فرم درخواست سنوات تحصیلی)

- فرم درخواست میهمان

- فرم گزارش مراحل انجام رساله (دکتری ماقبل 93)

- فرم اطلاعات پایان نامه دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی (irandoc)

- فرم اعلان جلسات دفاع از پایان نامه ها و رساله ها

- فرم انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

- فرم پرداخت کمک هزینه تایپ و تکثیر پایان نامه های دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد

- فرم تعهد نامه نگارش پایان نامه

- فرم تمدید سنوات

-  (کارشناسی ارشد)فرم طرح پایان نامه و رساله