اخبار

اخبار و رویدادها

هفتمين همايش ملي غدير پژوهي

و پنجمين همايش ملي نجات بخشي و آينده جهان

اولين کنفرانس حکمراني و سياستگذاري عمومي

اولين کنفرانس حکمراني و سياستگذاري عمومي

همايش ملي حقوق شهروندي آذربايجان غربي

همايش ملي حقوق شهروندي آذربايجان غربي

اطلاعیه ها

هفتمين همايش ملي غدير پژوهي

و پنجمين همايش ملي نجات بخشي و آينده جهان

اولين کنفرانس حکمراني و سياستگذاري عمومي

اولين کنفرانس حکمراني و سياستگذاري عمومي

همايش ملي حقوق شهروندي آذربايجان غربي

همايش ملي حقوق شهروندي آذربايجان غربي

تب دانشگاه علامه

دسترسی