اخبار

اخبار و رویدادها

پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی

پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی

پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1401-1400 دانشگاه صنعتی سهند

پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1401-1400 دانشگاه صنعتی سهند

اولویتهای حمایت از پایان نامه ها و رساله های مقاطع تحصیلات تکمیلی سازمان بهزیستی کشور

اولویتهای حمایت از پایان نامه ها و رساله های مقاطع تحصیلات تکمیلی سازمان بهزیستی کشور

هفته کتاب و کتابخوانی بر همکاران خدوم و پر تلاش دانشکده حقوق و علوم سیاسی گرامی باد.

هفته کتاب و کتابخوانی بر همکاران خدوم و پر تلاش دانشکده حقوق و علوم سیاسی گرامی باد.

اعلام آمادگی دانشگاه خوارزمی جهت دریافت مقالات اساتید و محققان

اعلام آمادگی دانشگاه خوارزمی جهت دریافت مقالات اساتید و محققان

اطلاعیه سازمان بهزیستی در خصوص انجام امور پژوهشی

اطلاعیه سازمان بهزیستی در خصوص انجام امور پژوهشی

اطلاعیه ها

پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی

پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی

پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1401-1400 دانشگاه صنعتی سهند

پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1401-1400 دانشگاه صنعتی سهند

اولویتهای حمایت از پایان نامه ها و رساله های مقاطع تحصیلات تکمیلی سازمان بهزیستی کشور

اولویتهای حمایت از پایان نامه ها و رساله های مقاطع تحصیلات تکمیلی سازمان بهزیستی کشور

هفته کتاب و کتابخوانی بر همکاران خدوم و پر تلاش دانشکده حقوق و علوم سیاسی گرامی باد.

هفته کتاب و کتابخوانی بر همکاران خدوم و پر تلاش دانشکده حقوق و علوم سیاسی گرامی باد.

اعلام آمادگی دانشگاه خوارزمی جهت دریافت مقالات اساتید و محققان

اعلام آمادگی دانشگاه خوارزمی جهت دریافت مقالات اساتید و محققان

کنفرانس دانشگاه صنعتی مالک اشتر

کنفرانس دانشگاه صنعتی مالک اشتر