اخبار

اخبار و رویدادها

برگزاری دوازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری

برگزاری دوازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری

افتتاح سایت فروش کتابهای چاپ شده در انتشارات دانشگاه الزهرا

افتتاح سایت فروش کتابهای چاپ شده در انتشارات دانشگاه الزهرا

اعطای فرصت بیشتر برای دفاع در نیمسال دوم 98

اعطای فرصت بیشتر برای دفاع در نیمسال دوم 98

دعوت به همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار

دعوت به همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار

فراخوان طرح های اولویت دار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری

فراخوان طرح های اولویت دار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری

قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی سال تحصیلی 93و94

قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی سال تحصیلی 93و94

اطلاعیه ها

برگزاری دوازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری

برگزاری دوازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری

افتتاح سایت فروش کتابهای چاپ شده در انتشارات دانشگاه الزهرا

افتتاح سایت فروش کتابهای چاپ شده در انتشارات دانشگاه الزهرا

اعطای فرصت بیشتر برای دفاع در نیمسال دوم 98

اعطای فرصت بیشتر برای دفاع در نیمسال دوم 98

دعوت به همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار

دعوت به همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار

فراخوان طرح های اولویت دار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری

فراخوان طرح های اولویت دار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری

قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی سال تحصیلی 93و94

قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی سال تحصیلی 93و94