اخبار

اطلاعیه ها

پذیرش بدو ن ازمون دانشگاه لرستان و دانشگاه شهاب دانش

پذیرش بدون آزمون دانشگاه لرستان و دانشگاه شهاب دانش

راه های ارتباطی دانشجویان

با معاونان و مدیریت دانشگاه

اطلاعيه شماره 6 معاونت آموزشي

مشترک با معاونت دانشجويي

بخشنامه صندوق رفاه دانشحويان

حمايت از دانشجويان در زمان شيوع ويروس کرونا