فرم های دوره کارشناسی ارشد

- (فرم انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد-رساله دکتری)

- (کارشناسی ارشد)فرم طرح پایان نامه و رساله

- «فرم پرداخت کمک هزینه تایپ و تکثیر پایان نامه های دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد»

- اهم نکات شیوه نامه اجرایی آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (برای ورودی های ۹۷ به بعد )

- پیشنهاد اجرای پایان‏ نامه و رساله برای تصویب

- پیشنهاد طرح پایان ‏نامه برای تصویب

- تعهدنامه دفاع از پایان نامه در فرصت مقرر از سوی کمیسیون موارد خاص

- توضیح مراحل تسویه حساب

- شیوه نامه تحویل پایان نامه به کتابخانه مرکزی

- فرم اطلاعات پایان نامه دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی (irandoc)

-فرم اعلام مجوز برای برگزاری جلسه دفاع

- فرم اعلان جلسات دفاع از پایان نامه ها و رساله ها

- فرم انتخاب موضوع

- فرم تسویه حساب (دانشجویان انصرافی)

- فرم تعهد نامه اصالت پایان نامه

- فرم تعیین داور (دانشجویان کارشناسی ارشد)

- فرم درخواست میهمان

- فرم شرکت در جلسات دفاع

- فرم گردآوری اطلاعات پایان نامه

- فرم مخصوص اخذ تعهد از پذیرفته شدگان رشته های مختلف تحصیلی (به غیر از رشتههای گروه آموزش پزشکی ) سهمیه های مناطق ۲ و ۳ در آزمون سراسری

- کاربرگ تصویب موضوع

- مرامنامه انضباطی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

- نمونه فرم اخذ تعهد از فارغ التحصیلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل و خارج از کشور و دانشجویان فعلی و انصرافی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور

اعلام برنامه های پژوهشی استادان گروه علوم سیاسی