عملکرد دانشکده

مقدمه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی با تقریبا 2۳۳۵ دانشجو و بیش از 80 عضو هیأت علمی در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، بین‌المللی و فرهنگی از فعال‌ترین دانشکده‌های دانشگاه علامه طباطبائی به حساب می‌آید. این دانشکده از نظر سطح آموزشی، یکی از مراکز مهم آموزش حقوق و علوم سیاسی کشور است.

گزارش پیش‌رو، به ارائه عملکرد دانشکده از سال 1392 تاکنون می‌پردازد. این دوره هشت ساله با ریاست آقای دکتر ابراهیم برزگر در سال 1392 آغاز و هم اکنون با ریاست دکتر محمدرضا ویژه فعالیت خود را ادامه می‌دهد. در این گزارش، عملکرد دانشکده به تفکیک فعالیت‌های آموزشی، بین‌المللی، پژوهشی و فرهنگی ارائه می‌شود.

ارتقای تکریم اساتید، برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی سالیانه اساتید دانشکده با دکتر حسین سلیمی رئیس محترم دانشگاه، تلاش برای افزایش همدلی میان همکاران علمی و اداری دانشکده از طریق برپایی نشست‌های صمیمی و برگزاری برنامه‌هایی از قبیل جشن 20 سالگی دانشکده در سال 1396 و...، افزایش نظم در فرایند تبدیل وضعیت‌ها و ارتقای اساتید، ایجاد فضای امن و آرام برای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اساتید و دانشجویان و نیز فراهم‌کردن بستر فعالیت برای اساتید و دانشجویان در عرصه‌های بین‌المللی از نقاط قوت این بازه زمانی است.

 

ارزیابی عملکرد دانشکده در حوزه آموزشی

ارزیابی عملکرد دانشکده در حوزه فعالیت‌های بین‌المللی

ارزیابی عملکرد دانشکده در حوزه پژوهشی

ارزیابی عملکرد دانشکده در حوزه فرهنگی

کلید واژه ها: دانشکده عملکرد دانشکده ارزیابی عملکرد دانشکده دانشکده حوزه عملکرد ارزیابی عملکرد عملکرد دانشکده حوزه آموزشی حوزه ارزیابی عملکرد دانشکده حوزه