موت جساپ

الف. ماهیت و رویکرد مسابقه جساپ

مسابقات شبیه­سازی دادگاه حقوق بین­الملل یادواره قاضی فیلیپ جساپ (Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition) که به اختصار جساپ نیز خوانده می­شود را می­توان بزرگ­ترین مسابقة شبیه­سازی دادگاه در عالم حقوق بین­الملل خواند.

در حقیقت از آنجا که این مسابقه شبیه­سازی دادرسی­ها نزد دیوان بین­المللی دادگستری(ICJ) است که صرفاً به حل و فصل اختلاف میان کشورها پرداخته می­شود؛ بنابراین، رویکرد مسابقه در فضای حقوق بین­الملل عمومی است و دانشجویان در این فضا به رقابت می­پردازند.

  1. ساختار مسابقه

ارگان­های برگزارکنندة مسابقه در سطح جهانی انجمن دانشجویان حقوق بین­الملل، مؤسسة  وایت اند کیس و کانون وکلای بین­المللی است.

هر ساله از اقصا نقاط دنیا دانشجویانی از مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و بعضاً دکتری در این مسابقه شرکت می­کنند. همگی تیم­ها از دور ملی تا بین­المللی روی پرونده­ای کار می¬کنند که به­صورت فرضی تدوین شده است.

مسابقه با توجه به شرایط خاص هر کشور، در سه مرحلة دانشگاهی، ملّی و بین­المللی برگزار می­شود. اگر از دانشگاهی چندین تیم خواستار شرکت در مسابقه باشند، با برگزاری مسابقه­ای داخلی، یک تیم به نمایندگی از آن دانشگاه، برای شرکت در مسابقات ملی انتخاب می­شود. 

  1. پروندة مسابقه

موضوع اصلی پروندة هر سال مسائل روز در عرصه بین­الملل است که در پرونده فرضی، آن مسائل، مورد توجه قرار می­گیرند و البته طبیعتاً طرفین پرونده هم دو دولت فرضی هستند. لذا در پرونده مسئلة میان دو کشور مطرح می­شود و کشورها در قالب  موافقت­نامه به دیوان بین­الملل دادگستری مراجعه می­کنند.

پرونده دربرگیرندة نکات اساسی است که از طریق منابع حقوق بین­الملل باید آن­ها را بررسی کرد. به­طور معمول، پرونده از مسائل تاریخی و جغرافیای دو کشور شروع می­شود تا برسد به اختلافی که میان آن­ها ایجاد شده است؛ یعنی در خلال متن، فعل و ترک فعل دولت­ها به­طور کامل توضیح داده شده است.

از آن­جا که موضوع با توافق دو طرف، به دیوان ارجاع می­شود، در پایان متن خواسته­های هریک از طرفین، در چهارچوب وظایف دیوان مطرح می­شود. معمولاً خواستة هر طرف (هر دولت) چهار مورد است که از مسائل عام حقوق بین­الملل شروع می­شود تا مسئلة مسئولیت بین­المللی و جبران خسارت.

  1. وظایف تیم­های شرکت­کننده در مسابقه

هر تیم وظیفه دارد در هر دو مقام، یعنی به عنوان نماینده هر دو کشور، ایفای نقش کند. نحوة حضور در مسابقه بدین صورت است که هر تیم  هم در مقام خواهان و هم در مقام خوانده، باید متن­هایی را به­صورت کتبی آماده کند. در ادامه در دورهای مختلف، باید در برابر سایر تیم­ها و همچنین قضات، به­طور شفاهی، نکات خود را بیان کند.

-ترکیب تیم

هر تیم می­تواند متشکل از دو تا پنج عضو باشد. اعضا می­توانند در قالب موتر( ارائه­کننده) و محقق نقش ایفا کنند.

-وظایف موترها

هر تیم می­تواند دو تا چهار موتر داشته باشد. معمولاً از چهار سؤال طرح­شدة هر طرف دعوا، هر موتر، طرح دو سؤال را بر عهده دارد و همچنین همان موترها می توانند در نقش طرف مقابل هم دو سؤال را برای طرح بر عهده بگیرند. یک موتر نمی­تواند کمتر یا بیشتر از دو سؤال، در هر طرف(خواهان و خوانده) عهده­دار شود.

توقع می­رود فردی که در این نقش حاضر می­شود تسلط کاملی بر مباحث خود داشته باشد تا بتواند به­خوبی و به­درستی ارائه دهد و پاسخ­گوی سؤالات قضات باشد.

-وظایف محقق

محقق باید از نظر ماهوی بر هر سؤال تسلط داشته باشد و بتواند در نگارش کتبی متن­ها و ارائه شفاهی آن به اعضا کمک کند. ارتباط اعضا باهم و با مربی و مشاور تیم، برعهدة محقق است. حتی می­توان به­نوعی گفت محقق یا محققان در جایگاه سرگروه در تیم در نظر گرفته می­شوند.

-سایر افراد تیم

هر تیم می تواند مربی و مشاور نیز داشته باشد تا تیم را چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی هدایت و راهنمایی کنند.

- قابلیت­های تیم

کلیه افراد تیم، باید بر زبان انگلیسی مسلط باشند.

تیم باید از نظر دانش حقوق بین­الملل عمومی در سطح قابل قبولی باشد.

تعهد و مسئولیت ­پذیری نکتة اساسی در موفقیت هر تیم است.

کار گروهی هماهنگ و منسجم نیز از دیگر موارد مهم برای یک تیم است.

  1. مرحلة کتبی و شفاهی

- دور کتبی

از تیم­های شرکت­کننده خواسته می­شود که با توجه به موافقتنامه خاص فرضی که معمولاً ماه سپتامبر هر سال و حدود 7 ماه پیش از مسابقة بین­المللی منتشر می­شود، لایحه و لایحة متقابل خود را آماده کرده و به هیئت برگزارکنندة مسابقات در تاریخ مقرری ارسال ¬دارند که قبل از مرحله ملّی است. لوایح و لوایح کتبی در کشور امریکا ارزشیابی می­شود.

متن کتبی از نظر شکلی و ماهوی دارای اهمیت است. اینکه متن از نظر ساختار نگارشی درست باشد، امتیاز دارد؛ همچنین کاربرد مناسب منابع و تطابق آن با متن از اهمیت بسزایی برخوردار است. آشنایی با پرونده­های منطقه­ای و بین­المللی، استفاده از منابع روز حقوق بین­الملل و تحلیل آن با توجه به پرونده بسیار اهمیت دارد. بر این مبناست که هر تیم، امتیاز کسب می­کند.

-دور شفاهی

در دور شفاهی، معمولاً افرادی در تیم در مقام موتر نقش­آفرینی می­کنند که تسلط کامل بر زبان انگلیسی داشته باشند. فن بیان قوی و اعتماد به­نفس، از نکات مهم در دور شفاهی است؛ همچنین تسلّط کامل به مباحث پرونده و ارتباط آن به حقوق بین­الملل دارای اهمیت فراوانی است. هر موتر باید بتواند به سؤالاتی که قضات از وی می­پرسند، پاسخ­گو باشد. ارائه در زمان تعیین­شده برای هر فرد، نیز از دیگر نکات دور شفاهی است که باید بدان توجه شود؛ زیرا به هر تیم در کل 40 دقیقه فرصت داده می­شود که البته در خلال این زمان، سؤالاتی هم از فرد ارائه­کننده(موتر) پرسیده می­شود.

در مرحلة ملّی تیم­ها تنها مرحلة شفاهی دیوان بین­المللی دادگستری را در مقابل داوران ملی خود اجرا و بازسازی می­کنند و داوران ملی تنها به این اجراها نمره می­دهند.

تیم­های راه­یافته به مرحلة بین­المللی، در مرحلة مقدماتی این دور، پس از قرعه­کشی، چهار حریف خود را می­شناسند و دو بار در مقام خواهان دعوی و دو بار دیگر در جایگاه خوانده در برابر قضات و طرف دیگر دعوی ظاهر می­شوند و به ایراد دفاعیات خود می­پردازند. 32 تیمی که مجموع امتیازات آن‌ها از سایر تیم­های شرکت کننده بیشتر باشد، به مرحلة بعدی راه می­یابند؛ در این مرحله نیز به قید قرعه تیم­ها حریف خود را می­شناسند و در نهایت 16 تیم برتر، به مرحلة بعد، گام می­گذارند. در این مرحله 8 تیم حذف می­شوند. در مرحله بعد 4 تیم نیمه­نهایی مشخص می­شوند و در نهایت اینکه دو تیم به مرحلة نهایی مسابقات راه می­یابند و برندة مسابقات مشخص می­شود. از نکات حائز اهمیت دور بین­المللی آن است که  معمولاً با توجه به اهمیت این مسابقات، در دورهای پایانی سعی می­شود از قضات سابق یا فعلی دیوان بین­المللی دادگستری یا چهره­های شناخته­شدة حقوق بین­الملل در مقام قاضی استفاده شود. 

  1. وظیفة قضات در مسابقات دور ملی و بین­المللی

قضات در هر دو دور ملی و بین­المللی تسلط کاملی بر مباحث مطرح­شده در پرونده دارند. معمولاً در دور بین­المللی، قضات تجربة حضور در موت­کورت­های مختلف را نیز دارند.

قضات در حین مسابقه، موترها را به چالش می­کشند و در حقیقت، با توجه به حقایق پرونده و مسائل حقوق بین­الملل مرتبط با پرونده از آن­ها سؤالاتی می­پرسند. بر اساس نوع پاسخ­گویی، چه از نظر ماهوی و حتی چه از نظر شکلی، قضات به موتر نمراتی می­دهند.

دانش حقوقی، تسلط بر حقایق پرونده، استفادةدرست از منابع، اعتماد به­نفس در ارائه، درستی پاسخ به سؤالات، نحوة رفتار با قضات و غیره از جمله عواملی است که در امتیازدهی قضات تأثیرگذار است.

6. هدف مسابقه

به طورکلی، انواع موت­کورت­ها یا شبیه­سازی دیوان­های بین­المللی این کمک را به دانشجویان می­کند که از سطح مسائل تئوری به سطح عملی برسند. این روش کمک می­کند تا دانشجویان یاد بگیرند چگونه از منابعی که در اختیار دارند، به­درستی استفاده کنند.

موت­کورت و شکل­گیری کار تیمی، دانشجویان را برای عرصه­های واقعی آماده می­کند؛ اینکه چگونه یک تیم را هدایت کنند؛ چگونه هدف تیمی را دنبال کنند و چگونه مسائل و مشکلات تیم را حل کنند، از نکات مهمی است که با شرکت در این نوع مسابقات، این مسائل به­صورت ناخودآگاه آموزش داده می­شود.

جساپ، مسابقه­ای است که دانشجویان را بیش ­از پیش، با مسائل حقوق بین­الملل عمومی آشنا می­کند. دانشجویان در این مسابقه یاد می­گیرند که اگر روزی نمایندة کشور خود باشند، چگونه از آن دفاع کنند. حتی در سطوح دیگر، مانند مذاکرات یا حضور در نهادی بین­المللی چگونه نقشی درست و مؤثر داشته باشند.

این مسابقه به توسعة حقوق بین­الملل و همچنین توسعة روابط بین­المللی کمک می­کند؛ زیرا از نقاط مختلف دنیا افراد در کنار هم قرار می­گیرند و بر روی موضوع واحدی نظر می­دهند که حتماً می­تواند در آیندة حقوق بین­الملل مؤثر باشد.

  1. دستاوردهای شرکت در مسابقات

نکته مهم برای شرکت در این مسابقه، برای دانشجویان ایرانی این است که یاد می­گیرند چگونه کار گروهی را به­درستی و با مسئولیت­پذیری انجام دهند.

حضور در عرصة بین­المللی به دانشجویان ما به­ویژه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، خود باوری می­دهد. قرار گرفتن در کنار سایر کشورهای دنیا و مسابقه دادن در سطح آن¬ها نشان می­دهدکه دانشجویان ایرانی بسیار توانمند هستند.

معرفی دانشجویان ایرانی و دانشگاه­های ایران به سایر کشورها، می­تواند نتایج مفیدی داشته باشد که از جملة آن‌ها می­توان به ارتقای رتبة منطقه­ای و جهانی دانشگاه ایرانی اشاره کرد که نمایندگی ایران در این مسابقات را دارد.

نکتة دیگر آنکه ما یاد می­گیریم چگونه مسائل و نکاتی را که آموختیم، به­کار بندیم و حتی این می­تواند در چالش­های اساسی کشور و مسائل حقیقی عرصه بین­المللی یاری­رسان باشد.

و نکتة آخر، رزومه­ی تحصیلی و شغلی است که برای هر شخصی، به­طور انفرادی ایجاد می­کند. این مسابقه معتبرترین موت­کورت است که بیش از نیم­قرن، سابقه دارد و از نظر حقوقی نیز بسیار بااهمیت است. پس می­تواند برای دانشجویان نیز نتایج فردی خوبی در تحصیلات و شغل آیندة آن­ها داشته باشد

- معرفی جساپ

گزارش تیم جساپ 94