فرم های دوره کارشناسی

- اهم مقررات و آیین نامه

آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی

- آیین نامه آموزشی

تعهد نامه ارسال مدارک تحصیلی

دستور العمل ثبت نام پذیرفته شدگان جدیدالورود سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مقطع کارشناسی دوره های روزانه و نوبت دوم (شبانه)

- دستورالعمل ثبت و تغییر نمرات

- راهنمای فرآیند ثبت نام دوره کارشناسی

غیبت در امتحانات

فرم دانشجویان انصرافی سایر دانشگاه ها

فرم مخصوص اخذ تعهد از پذیرفته شدگان رشته های مختلف تحصیلی (به غیر از رشته های گروه آموزش پزشکی ) سهمیه های مناطق ۲ و ۳ در آزمون سراسری

فرم مخصوص اخذ تعهد از پذیرفته شدگان منطقه ۱ ، رزمندگان ،و ایثارگران برای همه رشته ها در آزمون سراسری

- فـرم مشخصات و اخذ تعهد از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

فرم مهمان و انتقالی

فرم مهمان

- مرامنامه انضباطی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

 -نمونه فرم اخذ تعهد از فارغ التحصیلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل و خارج از کشور و دانشجویان فعلی و انصرافی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور