معاونین دانشکده حقوق و علوم سیاسی

غلامحسن کوشکی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی-

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۰۲۱۴۸۳۹۲۳۶۴

آخرین بروزرسانی: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

غلامحسن کوشکی

مجیدرضا مومنی

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- دانشیار

تلفن: ۰۲۱۴۸۳۹۲۶۸۶

آخرین بروزرسانی: ۱۷ آبان ۱۴۰۲

مجیدرضا مومنی