رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مجید عباسی

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- دانشیار

تلفن: ۰۲۱۴۴۷۳۷۵۸۵

آخرین بروزرسانی: ۰۴ مهر ۱۴۰۲

مجید عباسی