درباره دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی در سال 1367 با چهار گروه آموزشی حقوق، حقوق بین الملل، علوم سیاسی و روابط بین الملل تأسیس شد.

در حال حاضر 80 عضو هیأت علمی به امر آموزش 1953 دانشجوی مستعد و علاقمند به تحصیل در 17 رشته مشغول هستند.

از شاخصه های مهم این دانشکده تنوع دوره های کارشناسی ارشد و دکتری است و کمتر دانشگاهی در کشور به لحاظ داشتن رشته های تخصصی در مقاطع تحصیلی تکمیلی از این موقعیت برخوردار است.

در دو سال اخیر این دانشکده در راستای تعامل سازنده با دولت و نظام مأمن و مرکز بسیاری از هم اندیشی ها، همایش های ملی و بین المللی مهم از جمله تحولات هسته ای و خاورمیانه شده است.

login