اعضای هیات علمی دانش آموخته دانشکده حقوق و علوم سیاسی

محمد آرین

سمت: استادیار حقوق تجارت و سرمایه گذاری دانشکده حقوق شهید بهشتی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق تجارت

محمد آرین

وحید آگاه

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق عمومی و بین الملل- استادیار

وحید آگاه

زینب اصغری

سمت: استادیار دانشگاه آزاد واحد صفادشت

مدرک تحصیلی: دکتری

زینب اصغری

تهمورث بشیریه

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی- استادیار

تهمورث بشیریه

علی توکلی طبسی

سمت: استادیار دانشگاه پیام نور تهران

مدرک تحصیلی: دکتری

علی توکلی طبسی

بهروز جوانمرد

سمت: استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق جزا

بهروز جوانمرد

مهدی حدادی

سمت: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه فارابی قم

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق

مهدی حدادی

حوریه حسینی اکبر نژاد

سمت: استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق

حوریه حسینی اکبر نژاد

هاله حسینی اکبر نژاد

سمت: استادیار دانشکده علوم احتماعی دانشگاه امام خمینی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق

هاله حسینی اکبر نژاد

علی داعی

سمت: استادیار دانشگاه مالک اشتر

مدرک تحصیلی: دکتری

علی داعی

مجید درویان

سمت: استادیار حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور

مدرک تحصیلی: دکترای حقوق

مجید درویان

مهدی ذوالفقاری

سمت: عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه لرستان

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

مهدی ذوالفقاری

مژگان رامین نیا

سمت: استادیار دانشگاه پیام نور

مدرک تحصیلی: دکتری

مژگان رامین نیا

میترا راه نجات

مدرک تحصیلی: دکتر علوم استراتژیک و دفاعی

رتبه علمی: استادیار

میترا راه نجات

محمد سلطانی

سمت: استادیار حقوق تجارت و بانکداری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مدرک تحصیلی: دکترای حقوق تجارت

محمد سلطانی

حجت سلیمی ترکمانی

سمت: دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

حجت سلیمی ترکمانی

راحله سید مرتضی حسینی

سمت: استادیار دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق

راحله سید مرتضی حسینی

آناهیتا سیفی

سمت: استادیار گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی

مدرک تحصیلی: دکتری

آناهیتا سیفی

سوده شاملو

سمت: استادیار دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز

سوده شاملو

آرامش شهبازی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل- دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآرامش شهبازی

آرامش شهبازی