مرکز شبیه سازی

 

 

      

 

 

 

با تأکید بر اهداف والای دانشگاه علامه طباطبائی در حوزه های ملی و بین المللی به عنوان دانشگاه پیشرو و بزرگترین دانشگاه کشور در زمینه علوم انسانی و اجتماعی؛ به منظور تحول در نظام آموزش حقوق و علوم سیاسی و جهت دهی به مسیر آن از صرف مطالعات نظری به سمت مطالعات نظری- کاربردی؛ با توجه به ضرورت افزایش سطح کیفی آموزش و پژوهش، بهره گیری از طرق نو آموزش و پژوهش و چگونگی استفاده از دانش حقوق و علوم سیاسی در پرونده های ملی و بین المللی؛ نظر به توانمند سازی دانش جویان، آموزش رفتار حرفه ای، رعایت اصول و تشریفات رسمی برای تربیت دانش آموختگان متخصص و کارآزموده در عرصه عمل؛ با امعان نظر به لزوم ایجاد بستر مناسب برای همکاری علمی و عملی با دیگر دانشگاه ها و نهادهای علمی داخلی و خارجی در راستای اعتلای دانش حقوق و علوم سیاسی در ایران؛ با در نظر گرفتن ضرورت حفظ و توسعه دستاوردهای ارزشمند تیم های موت کورت دانشکده؛ با هدف انجام پشتیبانی های علمی و اجرایی از برنامه های شبیه سازی ملی و شرکت در مسابقات بین المللی؛ شورای شبیه سازی دادرسی های قضایی، شیوه های حل و فصل اختلافات و مذاکرات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برای تحقق این اهداف و با ساختار و صلاحیت های مشخص شده تأسیس شد.

تیم های موت کورت دانشکده حقوق و علوم سیاسی عبارتند از:

- موت آکادمی

- موت هانری دونان

- ویس موت

- موت جساپ

- موت مدیا