• فرهنگی دانشجویی


استفاده از شیوه نامه تحویل پایان نامه و رساله برای دانشجویان دکتری و ارشد

دانشجویان دکتری و ارشد جهت استفاده از شیوه نامه تحویل پایان نامه و رساله ، به سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه به آدرس زیر مراجعه فرمائید . 

http://d-lib.atu.ac.ir/faces/home.jspx

 

 

تاریخ درج خبر: 1395/10/27 - ساعت درج خبر: ١٠:٢٤ - شماره خبر: ٢٤٥١ - تعداد بازدید: 4219