• آموزش


فراخوان شماره ا امتحان شفاهي آزمون جامع

قابل توجه دانشجویان دکتری رشته روابط بین الملل که در مورخ 98/3/25آزمون جامع  کتبی شرکت نموده ا ند به اطلاع میرساند آزمون جامع شفاهی در مورخ 98/4/3 روز دوشنبه از ساعت 12__10صبح در اتاق مدیر گروه آموزشی در دانشکده برگزار می شود.
حضور در جلسه شفاهی الزامی است در صورت غیبت نمره شفاهی لحاظ نخواهد شد .

تاریخ درج خبر: 1398/04/01 - ساعت درج خبر: ٠٩:٣٣ - شماره خبر: ٩١٦٢ - تعداد بازدید: 672