• تابلو اعلانات
  • اکران و نقد مستند «راه طی شده»
  • گفتمان دولت می‌تواند به بازسازی «اعتماد اجتماعی» در جامعه بینجامد
  • تریبون آزاد دانشجویی انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش
  • کارگاه برای چه کاری ساخته شده ام؟برنامه ریزی مسیر شغلی و کار آفرینی دوشنبه 3 آبانماه 1395ساعت 15 الی 17تالار دفاع
  • کارگاه طراحی پژوهش با تأکید بر پروپوزال نویسی  5آبان و 12 آبان و 19 آبان چهارشنبه ها ساعت 14 الی 18 تالار دفاع
  • نشست چالش های ناظر بر رسیدگی به تخلفات دانشجویی با تاکید بر مقررات مربوط شنبه 15 آبانماه 1395 ساعت 13 الی 15 تالار دفاع
  • نشست کمک دانشگاه به حل مشکلات کشور با عنوان: ابعاد حقوقی و اقتصادی همکاری با گروه ویژه اقدام مالی(FATF) یکشنبه  23 آبانماه 1395ساعت 8 الی 12 سالن شهید بهشتی
  • کارگاه یک فیلم ، یک تجربه حقوقی 22آبانماه  تالار دفاع ساعت 13 الی 16 سالن شهید بهشتی
  • همایش بین المللی تحولات منطقه ای اول و دوم آذر ماه سالن شهید بهشتی و تالار دفاع
  • همایش جایگاه صلح در نظام آموزش عالی اسلامی 17آذرماه سالن شهید بهشتی