اخبار مرکز شبیه سازی

-استفاده از واژه «شبیه‌سازی دادرسی» به جای کلمه «موت‌کورت»

 

-روز اول مسابقات «موت کورت دیوان عدالت اداری» در دانشگاه علامه طباطبائی(1)

 

-روز اول مسابقات «موت کورت دیوان عدالت اداری» در دانشگاه علامه طباطبائی(۲)

 

-روز دوم مسابقات «موت کورت دیوان عدالت اداری» در دانشگاه علامه طباطبائی (۳)

 

-نتایج نهایی مسابقات موت کورت دیوان عدالت اداری دانشگاه علامه طباطبائی+تصاویر

 

-مراسم اختتامیه مسابقات «موت کورت دیوان عدالت اداری» دانشگاه علامه طباطبائی

 

-همکاری دیوان عدالت اداری با دانشجویان حقوق/ ملابیگی: موت‌کورت مطالبه نظام و رهبری

 

-بروشور فارسی موت سرمایه گذاری

 

-کارگاه علمی موت آکادمی دانشگاه علامه طباطبایی برای اولین تیم ویس موت دانشگاه علم و فرهنگ

 

-اولین حضوردانشجویان ایرانی به نمایندگی از دانشگاه علامه طباطبائی در موت¬کورت حقوق رسانه

 

-تاریخچه حضور دانشگاه علامه طباطبائی در موت کورت ویس

 

-تاریخچه حضور دانشگاه علامه طباطبائی در موت¬کورت سرمایه گذاری خارجی

 

-تاریخچه حضور دانشگاه علامه طباطبائی در موت¬کورت یادواره هانری دونان

 

-تاریخچه و افتخارات حضور دانشگاه علامه طباطبائی در این مسابقات

 

-معرفی موت داوری سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI Moot)