• آموزش


اطلاعیه در خصوص سنوات تحصيلي

وفق آیین نامه آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به شماره 866، مدت مجاز تحصیل برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95-94 و پس از آن، چهارنیمسال است. درصورتی که دانشجو در این فرصت موفق به اتمام تحصیل نشود، دانشگاه اختیار دارد مدت تحصیل وی را تنها تا دو نیمسال افزایش دهد، و پس از آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم خواهد شد

تاریخ درج خبر: 1396/12/16 - ساعت درج خبر: ٠٧:٢٧ - شماره خبر: ٥٧١٨ - تعداد بازدید: 865