• آموزش


فراخوان نمره زبان ورودي سال 1396

دانشجویان پذیرفته شده ورودی سال تحصیلی 1396  الزامی است  مدرک زبان ازموسسات معتبر (سازمان سنجش کشور یا دانشگاه علامه طباطبائی )به  اداره آموزش واحد دکتری تاپایان امتحانات نیم سال جاری  1397تحویل نمایند.در غیر این صورت برابر مقررات آموزشی با آنان رفتار خواهد شد.

تاریخ درج خبر: 1397/03/06 - ساعت درج خبر: ٠٨:٢٠ - شماره خبر: ٦٢٥١ - تعداد بازدید: 736